Cervikal spondylos, rizopati, diskbuktningar, nervrotspåverkan


Inledning

Detta är en lekmans faktasida. Jag försöker dela med mig av de besvär jag haft med nacken, min erfarenhet av medicinering och behandling av olika slag och slutligen min operation och reslutatet av den. Tanken är att kanske fungera som informationspridare till dig som har liknande problem och undrar om något. Du är välkommen att fråga förstås. Skicka helt enkelt en kommentar 🙂 *

Vill du läsa en mer dagbokslik berättelse om själva operationen och sjukhusvistelsen kan du göra det här: https://magnusvestin.wordpress.com/dagbok-en-nackoperation/

Magnus 2 Maj 2011

*Vill du vara privat så kan du ange det i din kommentarer
 så mailar jag tillbaka till din mailadress istället!

Historiken

Nackbesvär till och från i hela mitt vuxna liv. 2008, vid 38 års ålder, för första gången kroniska besvär ledande till sjukskrivning och diagnosticering med röntgen och magnetkamera där cervikal spondylos, eller så kallade degenerativa förändringar konstaterades.

Operationer tillämpas väldigt restriktivt och i mitt fall var behandlingen konservativ. D.v.s, smärtstillande, vila, deltidsjukskrivning och sjukgymnastik. För att göra en lång historia kort så  vände hälsan efter cirka ett halvår uppåt, mestadels tyckte jag att jogging hjälpte. Sannolikt övervägde den positiva effekten av att få rejäl genomblödning av muskulaturen av motionen den negativa påverkan som stötar kan ge. Diskbuktningarna jag hade kaske också krympte med tiden som de kan göra.

Påsken 2010 drabbades jag av nya betydligt svårare besvär efter ”volleyboll” lek i en bassäng. Sjukskrivning 75%. Ny remiss till MR. Nytt svar som var förvärrat och motiverade remiss till ortopedkirurg för bedömning. November 2010 kom jag till kirurg som till min stora förvåning ansåg det motiverat med operation och ställde allt på huvudet för mig. Jag hade hört mantrat om konservativ behandling så många gånger och var inställd på att behöva förhålla mig till mina skador i resten av mitt liv med vad det innebar i form av värk och trötthet.

Efter erbjudandet om operation följde för mig en tid där jag först utvärderade medicinering  med lyrica. Och tänkte över om jag ville. Slutligen tackade jag ja till operation i mitten av Februari 2011. Steloperation C5-C7 och nervfriläggande utfördes i början av April 2011. 5 dagar på sjukhus och i skrivande stund fortfarande sjukskriven, men på god väg att återfå hälsan. Operationen var så långt jag kan bedöma framgångsrik. Kirurgerna kunde göra det de hade planerat. Min nervpåverkan är borta. Återstå att se hur långt det tar mig till slut i form av hälsa, men hittills känner jag mig positivt inställd och är övertygad om att operationen var rätt beslut.

Magnetkamera svar

Jag har tyvärr inte MR bilder, men här är två text utlåtanden som kanske säger nåt för den med liknande problem:

2008-11-17 20:19 MR halsrygg

Degenerativa förändringar med diskhöjdsreduktion och pålagringar på  kotkroppsränderna i framförallt nivå C5-C6 men även i viss mån C4-C5. Diskerna buktar i varierande grad på samtliga nivåer nedom C3 men störst är buktningen och pålagringarna i nivå C5-C6 där de når mot halsryggmärgen och ger en liten formförändring av denna. Det finns dock plats åt sidorna och någon spinal stenos föreligger ej. Inget diskbråck på någon nivå. Förträngning av intervertebralforamina pga pålagringar finns bilateralt i nivå C5-C6 och i mindre grad C4-C5.

Svar /Utlåtande 2010-09-07 MR halsrygg

Det finns uttalade degenerativa förändringar med höjdreduktion av diskerna C5-C6 och C6-C7. Även degenerativa förändringar i disken C4-C5 som dock inte har nämnvärt reducerad höjd. På samtliga dessa tre nivåer finns buktande diskmassa som förtränger spinalkanalen. På nivån C5-C6 är förträngningen av spinalkanalen höggradig och har här en lätt vänstersidig övervikt. Liquorutrymmet runt ryggmärgen är helt oblitererat och det finns även en liten deformering av ryggmärgens främre vänstra kontur. Även uttalad förträngning på grund av en bred buktning av disken C6-C7 med närmast en total obliteration av liquorutrymmet både framför och bakom ryggmärgen men här ingen säker formförändring av ryggmärgen. På nivån C4-C5 buktar disken något assymetriskt med övervikt till höger om medellinjen och deformerar här durasäcken, diskmassan når fram till ryggmärgen men bakom ryggmärgen finns här ett bevarat liquorspatium och ryggmärgen uppvisar inte heller här någon formförändring. Ingenstans ses några patologiska signalförändringar i ryggmärgen. På övriga nivåer finns ingen nämnvärd förträngning av spinalkanalen. I synnerhet intervertebralhålen C5-C6 är bilateralt förträngda, även i något mindre grad intervertebralhålen C6-C7 medan övriga intervertebralhål inte i någon nämnvärd grad är påverkade. I nedre halsryggen finns även ett inslag av intervertebralledsartros liksom på nivån C2-C3. Undersökningen innefattar även översta bröstryggen ner till Th4. Inom detta område av bröstryggen ses inga patologiska förändringar.

Om Medicinering

Jag var en gång i tiden ganska medicinskeptisk. Det har nu efter mina erfarenheter av kronisk värk med tiden ändrats rätt rejält. Här kommer en kort sammanställning av vad jag provat och hur det gick.

Tryptizol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryptizol
http://en.wikipedia.org/wiki/Amitriptyline

Detta är en medicin som från början var tänkt som antidepressiv. Sedan har man upptäckt att den kan fungera mot nervsmärta i låga doser. Ca 25-30 mg upp till en 75 mg eller så är en vanlig dos mot nervsmärta. Tog en första tablett på kvällen och vaknade sedan till en dag där jag befann mig i fullständigt .. svårt att beskriva… som i en bubbla. Halvfull. Seg. Olust. INTE! var min bedömning av detta och jag sa nej tack till doktorn.

Sen gick en rätt lång tid och jag började inse att det mesta ju var provat utan att fungera och gav tryptizol en ny chans. Och si. biverkningarna lade sig så småningom. Muntorrhet mm hade jag kvar, men ändå uthärdligt.

Eftersom det i värksituationer kan vara besvärligt att utreda vad som hjälper och vad som inte hjälper så stod jag kvar på tryptizol rätt lång tid fastän jag var osäker på om det hade effekt. När jag slutligen provade fasa ut den insåg jag också att den inte hade någon positiv effekt på mina besvär.

Gabapentin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabapentin

En medicin som från början var tänkt mot epilepsi, men som liksom tryptizol befanns kunna hjälpa mot nervsmärta. Denna medicin gav för mig varken nån bieffekt att tala om eller effekt heller för den delen . Tog den i nån månad eller så, men avslutade sen.

Lyrica
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregabalin

Provade ett tag efter erbjudande om operation, för att kolla om det hjälpte. För mig dock inte. Inga biverkningar att tala om heller.

Smärtstillande.

Alvedon, Ipren, Pronaxen, Tramadol.
(oxycontin)

Jag har sällan tyckt att smärtnivån varit speciellt hög. Till största delen har smärt eller värk upplevelsen varit på relativt låg nivå. Därför hade jag länge strategin att bara ta smärtstillande när det var riktigt illa. Då var det ipren som jag ju kunde ta receptfritt.

Efter ganska lång tid och en diskussion med doktor ändrades denna restriktiva inställning. Vi hade en diskussion och han förespråkade en ”trappa” bestående av Alvedon som bas, på det Ipren och slutligen ovanpå det Tramadol.

D.v.s. Max Alvedon varje dag. Vid behov dessutom upp till maxdos Ipren. Dessutom vid behov upp till maxdos av även Tramadol. Efter att ha provat måste jag ändå säga att det var det som hjälpte i någon mån. Besvärliga dagar var det bra att ha Tramadol till hjälp. Så går du i liknande situation var inte rädd för att gå på hårt med värktabletter. Se till att du får Omeprazol så inte magen tar stryk av Ipren. Man kan bli beroende av Tramadol. Det ser jag inte som ett problem ifall värksituationen är kronisk och det inte finns andra vägar att gå. Sen lärde jag mig också att inte bara ta när det var ont. Jag höll i med Alvedon alltid, även om jag hade en bra dag. Man kan beskriva det som att det är bättre att hålla ner värken, för tar den fart är det som en eld som kan vara besvärlig att få kontroll över och du får tillbringa fler dagar med värk än om du varit proaktiv.

Ont och tråkigt eller ont och roligt?

Det är naturligt att om man har ont så minskar man belastningen. Har man stukat foten stöder man inte på den. Det påskyndar ju läkningen. När det gäller kronisk värk är mina erfarenheter annorlunda. När jag till slut accepterat att tillståndet var kroniskt så slutade jag tycka synd om mig själv och gillade läget. Jag minskade förstås belastningen så gott jag kunde. Men jag insåg också att bara för att jag har värk så behöver det inte hindra mig från att försöka göra det jag tycker är roligt med livet. Inte bli en soffliggare där värken är allt jag har och har tid att tänka på. Erfarenheten som jag byggde upp var att det i alla lägen var bättre att försöka hålla igång, åtminstone med promenader. Kroppen är trots allt gjord för att röra på sig. Så … vila efter behov, men belasta också efter förmåga. Det kommer sannolikt att ge bättre hälsa och livskvalitet. Det gjorde det för mig.

Dessutom bevarar det den mentala hälsan. Det gäller att fylla huvudet också med annat än den kroniska värk man har. Det är ju onödigt att låta värken få hela dagordningen. Och eftersom värk uppstår i hjärnan så har jag upplevt att bara jag orkar släpa mig över tröskeln så kommer annan aktivitet att distrahera uppmärksamheten på värken och dagarna blir roligare och lättare.

Med det sagt tycker jag nog att man ska ta värk på allvar. Förträngning av problem och värk är inte heller en lösning. Balans kanske är svaret?

Operation eller inte?

Den operation jag erbjöds har egentligen inte så jättegoda prognoser. Typ en 55-65% chans till förbättring. Men också risker. I några fall kroniska försämringar, en del allvarliga. Och den går inte göra ogjord. Beslutet att tacka ja till operation var sannolikt ett av de största jag någonsin tagit. Så jag lät det ta sin tid. Jag pratade med olika läkare och sjukgymnaster. Hittade någon som gjort liknande operation och bildade mig en uppfattning. Till slut var jag framme vid ett läge där jag bestämt mig. Jag ville ge operation en chans. Jag sa till mig själv att ifall det värsta hände skulle jag ändå kunna se mig själv i spegeln och kunna säga att jag hade gjort rätt beslut. Med en värksituation som hindrade mig mer och mer. Jag kämpade mig genom heltid, även om det egentligen var mer än jag orkade med. Jag var vid vägs ände, min förbättring hade planat ut, jag hade provat allt, jag visste att jag egentligen inte orkade jobba heltid. Och jag hade en chans, så jag tog den.

Ändå var det nära att det inte blivit något. Jag är vältalig och det var jag som övertygade läkaren om att jag skulle få ny remiss till MR p.g.a mitt försämrade läge i April 2010. Han tyckte först att det inte var nödvändigt eftersom det ändå var en konservativ behandling som förordades vid cervikal spondylos i de allra flesta fall. Hade jag inte stått på mig där hade det inte kommit fram hur illa det såg ut, det hade inte blivit någon remiss till ortopedkirurg och inte heller någon operation. Så är du i ett liknanade läge? MR är till för att användas, och du är en av dem som är betjänt av det. Men då ska du också vara åtminstone teoretiskt beredd att ta en operation. Annars slösar du bara resurser.

I slutänden är det inte MR som bestämmer hur ont du har och hur mycket det påverkar din livsituation. Det är alltid din egen upplevelse som bestämmer. Korrelationen mellan MR, eller annan röntgen, och värk är inte speciellt bra. Det finns människor som ser jättetrasiga ut men inte har ont och omvänt. Vetenskapen vet inte allt än. Men trots allt, MR är ett bra hjälpmedel som kan ge chans till en operation som har chans att förbättra din livkvalitet när allt annat är prövat.

Min operation

Detta är vad som utfördes:
Främre fusion C5-C7 med Zimmer VBR-bur och platta + Corpektomi C6 + Öppen disketomi C5, C6 + Mikrokirurgisk disketomi C5, C6 + Dekompression av ryggmärgen och nervrötter i halsryggraden + Autotransplantation av ben till kotpelare.

”Främre fusion” = man går in på halsens vänstra framsida med ett ca 8-10 cm långt snitt.
(inte så informativ länk men: http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_fusion)

”Zimmer VBR-bur och platta” = En bur som ligger mellan den i stort sett bortplockade 6:e kotan och diskarna och håller rätt distans. Dessutom en platta mellan 5-7:e kotan som fixerar alltihopa. Ett alternativ till bur är att kirurgen tar benmaterial från höften och slöjdar till en passande bit. Jag är nöjd med buren eftersom värken efter biten som tas från höften kan vara besvärlig, mer så än den postoperativa värken från själva nacken och halsen

”Corpektomi”, ”Disektomi” = borttagande av kot eller disk -material i syfte att minska påverkan på ryggmärg eller nerver.
http://en.wikipedia.org/wiki/Corpectomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Discectomy

Så här ser ett tvärsnitt av mig ut numer:

Det man ser i vitt är dels metallkorgen som ersätter större delen av 6 halskota och diskarna uppåt och neråt som också är borta. Framtill kan man skönja metallplattan som håller allt på plats. Den har om man ser det framifrån 4 skruvar.

(I MR blir det också lite ströljus och störningar runt om. I verkligheten går buren inte in mot ryggmärgen, d.v.s. det mörka bakom )

Postoperativ värk

Nej. Inte särskilt. Jag tillbringade 5 dagar på sjukhus och där får man ju de smärtstillande man behöver. Jag fick ett recept på oxycontin för ca en vecka ytterligare. Det som har gjort ont var under dag 2 och 3 rejäl smärta när jag försökte svälja. En intensiv smärta från nån slags muskel på vänster sida nära operationssåret. Dessutom har jag haft muskevärk och spänningar i skuldra och axellyftarmuskler. Under operation tejpas tydligen axlar ner väldigt hårt och detta ger något som liknar träningsvärk fast värre, det lade sig också under första veckan. Under veckorna som gått därefter har jag till och från haft problem med värk och spänningar än i den ena och än i den andra muskulaturen runt nacke och bröstrygg, men inget uttalat.

Jag hade förväntat mig värre smärta efter operationen. Jag tyckte inte att det var avskräckande.

Alternativa behandlingar

Några av det saker jag provat:

Akupunktur & Akupressur:
Skönt för stunden, men ingen egentlig förbättring. Jag fick en gång akupunktur med kompletterande elektrisk stimulering, men det var alldeles för hårt för mig och jag led i några dagar efter det.

Yoga:
hmmm. Ja, den meditativa delen gillade jag. Men det var med mina besvär litet svårt att göra meningsfull yoga, så jag la ner det.

Löpning:
Ja, ett tag var detta min räddningsplanka. Men med tiden blev tydligen mina besvär för svåra så att stötarna av löpsteget belastade och gav en negativ påverkan som överskuggade fördelarna. En av mina värre veckor kom efter ett löppass där jag försökte jogga värk och stelhet ur ryggen. Så jag blev tvungen att lägga ner det också.

Sjukgymnastik:
Jag hade ett program som syftade till att hålla igång framför allt bröstrygg och axlar. Det är nämligen så att nervsmärta kan ge en hel del negativ påverkan i form av muskelspänningar som ger värk. Egentligen tror jag att det var ett större problem för mig än själva nervpåverkan. Så jag följde ett program. Och… det blev väl så att dag ett efter ett pass var jag negativt påverkan med mer ont i själva nacken för att dag 2 efter ett pass så kände jag mig litet piggare och rörligare. I slutänden blev det för liten marginal och jag la ner även det.

Massage:
Njae. Inte riktigt. Hade svårt att hitta en avkopplande liggställning och det var knappt skönt ens för stunden.

McKenzie:
Tja… jag har provat det litet, utan framgång tyvärr.

Lätt motion:
Typ promenader. Ja, kanske inte egentligen hjälper, men om man inte håller igång kroppen på något vis så lär man få fler och fler problem. Så viss motion är en absolut rekommendation, och jag var bättre när jag höll igång med något, än om jag hamnade i perioder med enbart soffliggande.

Resultatet av operationen

2011-05-03: För tidigt att säga än bara 4 veckor efter operation. Jag kommer att uppdatera när jag vet vilken hälsonivå jag landar på.

2011-05-18: 6 veckor efter operation. Allt börjar kännas ganska bra. Jag är inte ”felfri”, men mycket har blivit bättre. Jag har inte sämre rörlighet, snarare tvärtom. Vridningar åt sidan är oförändrat, åt höger snarare förbättrat faktiskt. Det går också att titta uppåt utan problem, nåt jag inte gärna gjorde innan operation. Det som möjligen går sämre nu är att titta nedåt, men det är ganska liten skillnad. Jag har fortfarande en del problem vissa dagar med muskelspänningar och värk, men jämfört med innan operation är allt bättre.

Jag förväntar mig att kunna komma upp ytterligare några snäpp i hälsa nu när det går att träna igen. Innan operation var det svårt, det mesta innebar nån slags negativ påverkan pga nervpåverkan.

Vi får se var jag landar, men redan nu är allt positivt och jag ångrar inte mitt beslut att operera 🙂

2011-07-05:  Var på en tremånaders koll den 30 Juni. Allt såg bara bra ut. Tyvärr hade en remiss med slätröntgen som jag skulle ha fått genomförd trillat bort nånstans. hastigt påkommet samma dag så blev det då en CT litet snabbt genomförd. Vackert så, men tydligen ser man benläkning bäst på en vanlig slätröntgen.

Nåja. Kirurgen var nöjd med det han såg, även om han inte kunde uttala sig om hur mycket benet hade börjat växa in i metallkorgen jag har mellan 5:e och 7:e kotan.

Hälsomässigt är det fortfarande bra. Operationen gjorde mig inte felfri men allt är bättre och åt rätt håll. Goda nyheter är också att nervpåverkan kan återhämta sig och förbättras ända upp till 12 månader efter operation.

Det fungerar bra att arbeta, och jag arbetar rätt hårt f.n. med kontorsarbete iofs, men det funkar bra och jag orkar med. 🙂
En lyckad operation för att sammanfatta det kort. Om jag inte glömmer kommer jag att uppdatera efter 12 månader också.

2012-04-03:

Ett år efter operation. Nästan en framgångsaga. Det mesta om inte allt är bättre än innan operation. Ska man leta det negativa så har jag väl möjligen lite sämre läge än i Juli ifjol. Kanske märker jag av arbetet? Ska man vara ärlig så har jag väl kanske å andra sidan inte riktigt skött om min kropp maximalt, framför allt för lite rörelse och träning med tanke på mitt stillasittande jobb på kontor. Sammanfattningsvis är det ändå ett riktigt bra år jag haft, en över förväntan återgång till väsentligt förbättrad hälsa!

Terminologi / ordlista

Cervikal Rizopati:

Cervikal = nacke, Rizopati = nervskada/smärta

Från http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/cervikalrizopati-cervikaltdisk:
”Cervikal rizopati avser smärtor i halsryggen som strålar ut i en eller båda armarna. Detta orsakas av påverkan på nerverna i halsryggen. Behandlingen är medicinsk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk”
Se också: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rizopati

Intervertebralhålen

Helt enkelt hålen mellan kotorna där nerverna går ut från ryggmärgen. Är utrymmet för lite pga reducerad diskhöjd och/eller påväxt på kotkroppskanterna kan nervpåverkan inträffa.

Spondylos

Från http://www.akutkiropraktor.se/56/ryggsjukdomar/om-kroppen/135:

”Spondylos är benämning på artros i ledbrosket i ryggradens leder. Då bildas det bennabbar (osteofyter) på kanterna av ledytorna, och diskarna kan bli tunnare än normalt. Spondylos är vanligast i halskotorna (cervikal spondylos), vilket kan ge armsmärtor. Spondylos är inte heller ovanlig i ländkotorna (lumbal spondylos). Hos de flesta ger spondylos inga besvär, men den kan ibland förklara värk i vila, rörelsesmärtor eller symtom från påverkade nerver.”

Annonser

96 thoughts on “Cervikal spondylos, rizopati, diskbuktningar, nervrotspåverkan

   1. Karin Schmidt

    Tack för intressant läsning. Har läst din blogg flera gånger under året som gått.
    Har samma historia som dig, långvarig värk. Jobbat för det mesta 100%.
    Men nu ska det efter MR och utredning ev bli operation. Min fråga är var det en ortoped eller en neurokirurg som opererade dig? Kollade du upp din läkare före?
    Ev. ska jag bli opererad av en läkare från Umeå.
    Obs! vill inte få svaret publicerat. Svara till min mail. Om du har möjlighet.
    Tack på förhand!
    Hälsningar
    Karin Schmidt

    Gilla

 1. Majsan

  Mycket intressant och läsa,ska opereras på Huddinge snart, så det var spännade läsa hur du upplevt allt, vid op.
  Hoppas du mår bra nu!
  Hälsar Majsan

  Gilla

  Svara
 2. Anna

  Har idag 21/9 fått svar på MR att 5 kotan trycker mot nerv och ryggmärg samt helt blockerade nerver i 6+7 kotan på grund av förträgningar. Var inne -05 med nackbekymmer och man ville då operera, vilket jag ej var intresserad av då jag nyss fått barn och ville kunna bära henne. Bekymren klingade av, men har hela tiden legat på ”lur” för att under våren blossa upp igen. Känner mig ledsen och har suttit vid datorn och sökt på ”allt”! Hittade din story och måste säga att jag lusläste allt! Vill veta ! Har så många frågor som snurrar…är så rädd…Tack för att jag fick ta del av din upplevelse ! Jag känner igen mig i mycket av det du skriver! Hoppas du mår bättre för var dag som går ! Tack! Anna

  Gilla

  Svara
 3. Kenneth

  Intressant läsning. Står på operationskö på Löwenströmska.
  Hoppas bara att jag tillhör den delen 50-55% som lyckas. Om inte blir det som tidigare eler är risken stor att det blir sämre?

  Gilla

  Svara
  1. Kenneth

   Äntligen har jag fått tid för operation 22 augusti på Löwnströmska.
   C4 och C6 gäller det. Dom skall operera bakifrån, vad är vanligast?

   Glad ialla fall att det är på G, mycket värk nacka, armar, mellan lungorna osv.

   Gilla

   Svara
   1. Magnus Inläggets författare

    Hej, bra för din skull! Hoppas på lyckat resultat. Jag vet inte riktigt om främre och bakre fusion… främre är vanligare vid spondylos, bakre vid reumatiska problem. Enligt denna länk iaf: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1348
    Du kan ju rådfråga läkarna varför de väljer bakre fusion i ditt fall, säkert helt rätt, men det kan ju vara skönt att veta 🙂

    Lycka till som sagt!
    -M

    Gilla

 4. Peter Sahlberg

  Söker febrilt för en förtvivlad väns räkning. Fick diagnosen Cervikal sponylos 2005 tillsammans med uppgiften arr sjukgymnastik och smärtstillande varallt som fanns att tillgå. Dessutom ”sidouppgifter” om att mer än 50% av individer som genom går denna (och liknande nackoperationer) kommer ut därifrån i rullstol. Konsumerar ohyggliga mängder av smärtstillande, i dag främst Panodil och andra paracetamol. I vintras fick hon ett blödande magsår, troligtvis till följd av en överkonsumtion Diclofenac/Voltaren. Höll på att stryka med.

  Är intresserad av vem och vilket sjukhus som utförde din operation.

  Varmaste hälsningar och all lugn och smärtfri framtid önskar jag dig
  /Peter Sahlberg

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Jag blir helt bestört!
   låter som rätt skev information hon fått.
   Alvedon, ipren + omeprazol, tramadol var min medicinering.
   Skonsammare för magen än voltaren enligt vad min doktor sa.
   Inte heller hamnar 50% i rullstol, jag kan inte siffforna.. risken finns väl men den är i promille området.
   Min operation utfördes på Norrlands universitetsjukhus av en Dan Mossberg.
   Steg ett för din vän är nog att begära remiss till Magnetröntgen och ortopedkirurg för bedömning?
   Inte alla cervikal spondylos är sådana att operation är befogat, men det kan vara så. Inte heller blir alla hjälpta, men i mitt fall blev det alldeles strålande bra och jag är i stort sett besvärsfri numer.

   Jag mailar dig kontakt uppgifter så kan du ta fler frågor via mail/tfn i den mån jag kan bistå.
   Lycka till,
   Magnus

   Gilla

   Svara
 5. Susanne

  Hej:-) jah hoppas att du nu mår bättre. Ska göra en operation som du nu i vår. Är väldigt orolig. Är nyfiken på hur du mår nu. Mvh susanne

  Gilla

  Svara
 6. Jonas

  Hej Magnus
  Fick idag diagnostiserat att jag också har förträngningar vid 3-7 halskotan. Har smärtor i höger skuldra, armbåge, kraftlös i högerarmen och har domningar i fingrarna. Min fråga till dig är egentligen om du provat på någon naprapat – det har hjälpt mig att lindra smärtan men jag vet inte om det hjälper i längden!?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Visst har jag gått till naprapat.. Men inte mot slutet innan operation och inte tillät jag manipulation av nacke heller. Finns studier som visar på att det inte är någon bra idé som jag förstår det. Mobilisering av kunnig utbildad? Ja kanske. Massage? Visst. Men har du påverkan på nervrot så hjälper det nog inte så mycket mer än möjligen för stunden tyvärr.. Eller annorlunda utryckt: den typen av behandling kan nog hjälpa för stunden och mot följdeffekter av grundproblemen (muskelspänningar tex) . Men knappast mot själva nervpåverkan. Min syn på det i alla fall. Någon annan kanske säger nåt annat.. Kom ihåg att jag är lekman 🙂
   Fast igen, manipulation av nacken vill jag avråda från.

   Gilla

   Svara
 7. Jonas

  Nej, tanken var inte att bli ”frisk”, snarare att slippa smärtan. Knäckt nacken har jag gjort flera gånger, har bara goda erfarenheter.
  Eftersom det inte stod något om naprapat i din text hoppades jag att det var något du inte testat så att jag kanske kunde hoppas lite mer på det och slippa operation, man griper ju efter halmstrån här… Ett snitt i nacken lockar inte alls.

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Det är nog klokt att vara litet eftertänksam innan man tar beslut om operation… precis som du är inne på. Det är ju rätt oåterkalleligt om man säger så..
   Har man provat det mesta? har man besvär som kraftigt inverkar på livskvalite? osv…

   Är det en framkomlig väg med naprapat behandling?
   Tja, man kan väl konstatera att det hjälper för dig? Gott nog?
   Och det är ju bra att du hittat en pusselbit som du tycker fungerar. Som jag ser det är det då kanske just EN bit… Motion, värktabletter, aktiv vila, lämplig beslastning osv kan vara andra sätt att maximera sin livskvalitet.

   Det finns som jag skrev risker med manipulation av nacke… om man googlar iaf.
   T.ex http://www.jafysioterapi.se/system/visa.asp?HID=907&FID=858&HSID=16544&ActMenu=17482
   http://www.axisrehab.se/Fragorochsvar.htm
   http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Behandlingar/Sjukgymnastik-vid-besvar-i-nacke-axlar-och-rygg/?ar=True
   Dessa ska kanske inte överdrivas, det är faktiskt farligt att leva överhuvudtaget 😉

   Och dessutom; Det finns definitivt risker för allvarliga och kroniska försämringar av en operation av nacken också!

   Jag tycker dock att jag fick bra och tydlig information av nackkirurg innan jag tog beslutet. Jag hade ingen förväntan på att bli ”frisk”, snarare att maximera mina chanser till så bra livskvalitet som möjligt. Jag tänker att om man resonerar så kanske man kan agera någorlunda rationellt i en besvärlig situation med kronisk värk som du tycks vara i? Låt eventuellt beslut om operation ta sin tid, utvärdera dina andra möjligheter till så bra livskvalitet som möjligt och bilda dig din egen uppfattning genom att skaffa så mycket information som du kan är mitt bästa råd!

   Just när det gäller operation kan jag väl säga att MIN upplevelse av det inte var någon skräckupplevelse och jag är så här i efterhand otroligt nöjd med att jag valde att tacka ja, jag tyckte att jag provat ALLT annat innan. För just mig så blev det väldigt lyckat med op. Det är tyvärr ingen garanti för att det blir så för just dig…

   Lycka till Jonas!!

   Gilla

   Svara
 8. Lens

  Du har haft tur.genomgått samma operation och hade jag vetat helvetet nu 2 pr efter hade jag aldrig gjort denna operation . Fick istället en permanent nervskada minnesstörningsr svårigheter att stava grava bortdomningar i händer och armar det värsta är att ingen i sjukvården tar ansvar! Hade detta varit i USA hade jag antagligen varit miljonär idag !

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Mycket tråkigt att höra. Önskar du hade sluppit detta!

   Det är bra att du delar med dig också av detta mindre lyckade resultat som en påminnelse om att en operation ínte är en garanti på något vis!

   Jag har skrivit det på andra ställen också, men skadar inte att repetera: Inför operation fick jag en genomgång av prognos och risker. Jag kan bara understryka och rekommendera att man som möjlig blivande patient verkligen ser till att man förstår den informationen.

   I mitt specifika fall var prognos till förbättring ca 60-70%, en 25% oförändrat. Några procent en försämring. I nån liten promille riktigt allvarligt ända bort till förlamning från bröstvårtor och nedåt.

   Och med de fakta kom jag till slut fram till att jag ville tacka ja till operation. För någon annan kanske beslutet ser annorlunda ut.

   Jag hoppas att det på något vis trots 2 års elände ändå kommer att vända för dig på nåt vis, till lite bättre livskvalitet.

   Och jo, jag hade tur. Tur som var operabel! 🙂

   Jag har ett par bekanta som inte är möjliga att operera och som inte har speciellt hög livskvalitet med ganska stor negativ påverkan pga skador av olika slag 😦

   Peace,
   M

   Gilla

   Svara
 9. Nina

  Tack för att du delar med dig så ingående av din resa, fick telefon besked i dag om min MR och C5-7 buktar ut.. Blir skickad till neuvro läkare. Är ledsen och orolig och har kämpat länge med min nacke men läkaren på reumaten ( har RA) har bara nonchalerat min smärta. Läget blev akut och nu måste de ta tag i det. Din historia hjälper att ta del av, man sitter här och tittar på telefonen och fattar inte mycket. Vad händer nu? Vem hjälper mig fram till tiden hos neuvro ?? Fortsatt lyck till med dig!!

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   roligt att höra att du hade utbyte av min berättelse. Hoppas du får komma till neurokirurg snart för bedömning. Att vänta är ju sådär…

   önskar dig lycka till!

   Gilla

   Svara
 10. Peter Nolegård

  Hej Magnus! Hoppas att det fortfarande går åt rätt håll för dig. Har haft besvär med min nacke i drygt 20 år, trodde det var stressigt kontorsarbete som var orsaken. Har provat alla tänkbara behandlingar utan framgång. Bytte till ett mer aktivt arbete så att kroppen skulle få jobba lite mer, och tjenare, det blev en resa till ”shit creek”. Ligger konstant mellan 4 och 5 på en smärtskala där 1 = partyhatt och träskodans, och 10 = hade jag varit en hund så hade de skjutit mig. Efter otaliga besök hos sjukgymnasten fick jag slutligen remiss till MR, och svaret var vad sjukgymnasten befarat. Nu har jag inte de latinska benämningarna, men buktande diskar, pålagringar på kotor C5 + C6 och nervrotspåverkan ingick i domen.
  När jag läste din berättelse blev jag lite nyfiken på följande fras (i form av värk och trötthet) under rubriken Historiken. Jag har nämligen upplevt en tilltagande grad av trötthet genom åren, och då menar jag fysisk trötthet. Enligt personalen på företagshälsan så har jag en normal kondition för min ålder och ändå känner jag mig som ett utsketet äppelmos när jag kommer hem efter en arbetsdag. Har ingen ork kvar till andra aktiviteter.
  Vilken typ av trötthet upplevde du och tror du att tröttheten berodde på din åkomma?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Tjena,

   Låter ju på många sätt rätt likt min situation som det var. Jag tycker inte det är konstigt att du blir trött som du beskriver din situation.Jag skulle säga att min trötthet var på liknande sätt. Som en urvriden trasa de dagar jag orkade jobba full dag. Vissa dagar var det flextiden som räddade mig och så tog jag igen det en annan dag. Det är inte riktigt ett sätt att leva, man får nog försöka gå ner i tid eller hitta andra sätt att behålla lite energi över till privatlivet tänker jag…

   Tröttheten skulle jag säga utan tvivel berodde på värksituationen. Upplevde det mer eller mindre som en konstant retning och störning som man var tvungen att lära sig ignorera för att kunna göra annat. Lite som om nån konstant skulle knacka dig på axeln samtidigt som du försöker prata med en tredje person. Inte så konstigt man blir tröttare eller va?

   Jag upplever mig själv mycket piggare nu efter op. Även omgivningen 🙂 Men det är klart, en operation är inte en ”fixar-alla-problem” grej. Det kanske förbättrar livskvaliten och det är så man ska se det, inte ett löfte om perfekt hälsa. Inte för att jag vet om operation är befogat i ditt fall…

   Hoppas det svarade på frågan! Lycka till med hälsan och tröttheten och livskvaliten!!

   Gilla

   Svara
 11. Maria

  Hej! Jag önskar att jag kunde få operation. Jag känner så igen mig i det du skriver. Allt jag vill är att få mitt gamla aktiva livsbejakande liv tillbaka! Att läsa om dina erfarenheter betyder mycket! Stort tack!

  Gilla

  Svara
 12. Jeanette

  Hej och tack för att du delar med dig av dina erfarenheter! Har fruktansvärda problem med nacken. Jag har gjort en vanlig slätröntgen av halsryggen som visar degenerativa förändringar m diskhöjdreduktion i C5-C7-nivåer, pålagringar samt osseös foraminal försnävning i C6-C7 nivå på vä sida. Problemet är att jag inte vet hur jag ska tolka detta för min sjukgymnast säger att det här är inget ”anmärkningsvärt” och menar att min smärta kommer från muskelspänningar. Nu undrar jag om du har lust att beskriva hur och var du upplevde din smärta? Jag känner igen mig i det du beskriver om dina joggingturer – att det lindrar nacksmärtan tack vare ökad genomblödning men ändå känns det inte riktigt bra att göra det ändå. Det lindrar för stunden. När jag har som mest ont i nacken känns det som att hela halsryggen ska falla ihop. Svårt att beskriva en känsla. Det strålar upp i käken och jag får ansiktsvärk.Det bultar i hela bakhuvudet och jag kan känna av någno smärta i högra örat. Det sticker i mina fingrar. På senare tid har jag även fått svårt att böja upp underarmarna när jag varit ute och gått långpromenader o det strålar en konstig smärta från triceps o ner i armbågarna. Kändes helmysko. Får även yrsel och dimsyn. Det kanske är muskelspänningar, men isådana fall trodde jag aldrig att de skulle kunna orsaka sådan smärta. Nacksmärtan kan lindras om jag sitter framför ett bord och lägger ner pannan på bordet. Men så kan man ju inte leva.
  Än en gång – tack för att du delar med dig av dina erfarenheter! /Jeanette

  Gilla

  Svara
 13. Anna

  Hej Magnus!
  Såg att det så när på dagen var 1 år sedan jag skrev dig sist, och jag kan se att din sida varit väl besökt!!
  Vill igen säga TACK ! Du sätter ord på oro och hopp och i en situation där man är helt utlämnad till det okända är det en stor tröst att läsa om någon annan som också varit där…
  Hoppas att du har det bra och att utvecklingen går framåt!
  Jag fick min operation 13 dec och jag känner mig idag bättre än innan operationen. Värken i armen/handen är inte helt borta men går inte att jämföra med hur det var innan…Och på nåt sätt så har min stela nacke blivit ett ”normalläge” för mig. Blir ibland påmind när jag träffar personer som frågar om jag sovit illa och har nackavred…-Just det, jag kan inte som alla andra…men jag kan massor!
  Vet att du kommer få fler besökare på din sida som söker svar och tröst !
  Det är verkligen värt mycket!!
  //Anna

  Gilla

  Svara
 14. Ingrid Ferguson

  Hej! Jag har liknande problem dom du hade o väntar på att komma till ortopeden för bedömning.Min fråga är om du hade nackkrage efter operationen?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej,
   Nej, ingen nackkrage! Behövs inte vid min typ av operation.
   (Har för mig att det kan vara aktuellt om man opereras pga reumatism..? )

   MVH, Magnus

   Gilla

   Svara
   1. Ingrid Ferguson

    Ok! Fråga min bror som oxå blivit opererad för diskbråck m.m o han hade en hård krage men det var några år sen Han tyckte det var jättejobbigt med hela operationen o efter.Därför var det skönt att läsa din berättelse, jag har blivit opererad i ryggen för diskbråck men tror nog nacken är värre. /

    Gilla

 15. Tomas Andersson

  Hej! Magnus
  Det är bra att du skriver om din operation.
  Jag skall göra en operation som är liknande din förutom att diskbråcket trycker mot Medullan så jag skall opereras inom 1-4 veckor på Spinecenter i Göteborg beroende på när dom får ok från försäkringsbolaget.
  Jag är tacksam för din beskrivning den minskar min nervösitet som man har när man lämnar över ansvaret till en Läkare och kan vakna upp som förlamad. Ha en bra dag! Mvh Tomas

  Gilla

  Svara
 16. Gabriella Rymer

  Det är skönt att läsa dina ord och alla kommentarer.
  Både som patient och som sjuksköterska.
  I September opererades jag i ländryggen,förmodligen skall nacken opereras nästa år i Januari.

  Om jag ides skulle jag kunna skriva en tegelsten men det lockar inte.
  Det är inget roligt att vid 49 års ålder vara som en ”85 åring” i min kotpelare men jag försöker ha en positiv syn på tillvaron.
  Lycka till önskar jag alla som har opererats och det samma till er som skall.

  Gilla

  Svara
 17. Rose-Marie Ehrlin

  Hej.
  Mycket intressant att läsa hur det varit för dig med
  diskbråck i nacken. Har fått veta att jag har diskbråck mellan 5&6 samt mellan 6&7 kotorna. Jag jobbar fortfarande heltid, men det finns ingen ork kvar på ledig tid längre. Är konstant trött med smärta mer eller mindre hela tiden och domningar i armar och fingrar. Har hört att bråcket kan skrumpna ihop med tiden, hoppas på det.

  MVH
  R-M

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Det låter jobbigt. jag har också hört att bråcken kan skrumpna ihop. hoppas på det… låter också som reducerad arbetstid vore befogat…
   hoppas livskvaliteten vänder uppåt

   /M

   Gilla

   Svara
 18. Ann-Catrin

  kvinna 60+, har diskhöjdsreduktion på kotorna C5-C6, och har ont uti armarna , och även nacken, ned i benen…hoppas snart på en röntgen.
  mycket jobbigt!!.

  Gilla

  Svara
 19. Anders

  Hej Magnus, informativt och intressant. Står själv inför ett operationsval själv med i stort sett samma problematik som du har. Fick tjata till mig en MR.Samma sak gällde mina knän, efter ett par månaders påtryckningar fick jag en skiktröntgen (MR är ju dyrare..) och då kunde de konstatera att att det var läge att operera vänster knä. Väl inne i knät såg man att att jag hade grav artros och det enda som gällde var knäprotes. Och det gäller numera för bägge knän, ser inte fram mot tre hyfsat invasiva operationer! (är inte lastgammal, 47 år, känns lite tidigt..)
  Märkligt detta med artros och diskdegenerering. Artrit och reumatism har man en hel läkemedelsarsenal att ta till mot, men beträffande artros verkar det bara vara smärtstillande som gäller, hoppas på ett genombrott här eftersom artros ju drabbar samtliga leder som är belastade i olika utsträckning.

  Gilla

  Svara
  1. Nerma Draganovic

   Hej Magnus!
   Jag väntar på operation om en månad på Sálhgrenska sjukhuset. Det är kora 5, 6 som jag har stora polagringar. Jag ramlade baklänge på jobbet fast AFA tar inte på sig det. Jag fick för tre veckor i aminoclinik.com i Hälsingbor plåster som hjälper mig mot ssvulnad och inflomation i nacke. Nu kan jag vrida huvud åt alla håll, och uppåt svulnad är nästan borta! Mikael Höff heter smärt terapeut det är något nytt. Det är dyrt men det hjälper. Jag har forfarande då och då ont i benet men i armen försvan. Nu är jag tvecksam för operation. Ska prota i telefon med läkare om 3 veckor. Mina nerver säger MR är inte påverkade, men polagring är stor. kan du svara mig skulle vara tacksam!
   Hälsning N.

   Gilla

   Svara
   1. Magnus Inläggets författare

    Hej N!

    Ja, tänk om jag kunde råda dig. Om jag hade vetat. Mitt bästa råd är att du själv försöker få svar från läkare. Som jag tänkte inför min operation och mitt beslut om jag skulle tacka ja var att det var mitt ansvar att förstå de möjliga resultaten av operation och bestämma mig för att acceptera att det var mitt val även om det inte skulle gå bra. Om det hjälper dig att tänka så vet jag inte….
    som det var för mig hade jag ingen press att tacka ja före ett visst datum. Det underlättade mycket.

    Jag önskar dig lycka till med ditt beslut, det kan vara en svår och utmanande process.

    hälsn,
    Magnus

    Gilla

 20. Kristina Pettersson

  Tack för du delar med dig !
  Fick idag med posten att C6 som sjuk,g misstänkt läst och förstår vad som väntar mig.
  Mvh Kristina

  Gilla

  Svara
 21. Roadracingprinsessan

  Tack för allt du skrivit här, jag fick idag magnetröntgensvar av nacken som sa ”C2-7 måttl. diskdegen. C5-6 betydlig hö. intervertebralforamina pga pålagr. + degen. möjlig nervrotspåverkan”, 38 år ung, men efter många års problem med nacke och ländrygg. Ska försöka hitta sjukgymnastik som kan stärka musklerna i nacken och ländrygg för att minska smärtan. Skönt att läsa din berättelse och allas kommentarer. Hoppas du fortsatt mår bättre.
  //Annelie

  Gilla

  Svara
 22. Thomas

  Hej! Intressant läsning. Jag har haft problem med yrsel, nackont och ibland huvudvärk i många år och det blir värre och värre med tiden. Diagnostiserad med cervikal spondylos. Just yrselkänslan är det värsta för mig. Svårt att koncentrera mig.

  Försöker läsa på om det finns någon operation som skulle kunna göra något. Efter 4-5 sjukgymnaster är jag tveksam till att lösa det på den vägen..

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej!

   operation eller inte…. Det är frågan… Om än inte den enda frågan kanske för att förbättra hälsoläget.
   Min personliga fundering om hur du ska ställa dig till operation är att det är bra att du inhämtar kunskap från sjukgymnaster. Å andra sidan… Antar jag att MR och bedömning av ortopedkirurg också är ett viktigt input i den frågan?

   trist läge i alla fall… jag hoppas det vänder!

   -M

   Gilla

   Svara
 23. Ann-Catrin!

  Hej! jag kommer ej ihåg vad jag hade berättat tidigare om mig? Jag har gått igenom en hel del under mitt liv i sjukdomar. bl.a op. gallsten, tarmsjukdom, giftstruma, Tjocktarmscancer+ cellgifter. Fibromyalgi, har ont i hela kroppen, nacken, ryggen, armar, och ben….är ju inte så ung längre 60+

  Gilla

  Svara
 24. ENISA CORDIC

  hej Magnus tackar för din berättelse ,gjorde MR halsrygg feb. 2013 fick svar lättare generella degenerativa spondylosförändringar i nivå C4-C7. Små uncovertebralledspålagringar framförallt på vänster sida i dessa nivåer .Lätt till måttlig storleksminskning av foramina framförallt uttalat C6-C7. Idag har mycket besvär med huvudvärk som kan beskrivas som molande , tryckande , brännkänsla på bakre delen av huvudet uppe på huvudet och på pannan ,har ständigt tryck i öronen , med ont i nacke klarar jag vardag ,men värsta är huvudverk som orsakar att jag gråter ibland ,man vet inte vad ska man göra , ipren hjälper lite alvedon inte alls går regelbundet till sjukgymnast ( laser ,akupunktu , massage) hjälper tillfälligt , gjort nyligen en behandling – atlaskotan behandling( man balanserar atlaskotan med ATLANTOtec-metoden ,men det har blivit värre huvudvärk varje dag. Undrar om du hade mycket huvudvärk .
  Tack för hand

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej!

   Låter jobbigt. Huvudvärk… tja, nej inte så ofta. Men jag hade ibland en mycket svår huvudvärk som kom liksom bakifrån nacken och strålade upp från bakhuvudet och in bakom pannan. Med illamående som följd. Det händer att jag har liknande idag, men mycket sällan. Jag hoppas du hittar lindring eller sätt att stå ut med situationen. Att operation eller annan behandling kan ge dig bättre livskvalité…

   lycka till… önskar jag hade kunnat skriva något som hade gett mer men… ibland är det svårt helt enkelt?

   PS
   Med mycket ipren kan det vara en fördel diskutera omeprazol med doktorn, skonar magen bättre. Eventuellt få Ipren på recept så du kan köpa större förpackningar och få lägre pris.

   Gilla

   Svara
  1. Pia

   Hej Magnus!
   Tack för din berättelse! Jag har genomgått en liknande operation som du men har fått en s.k. hybrid, dvs diskprotes mellan C5-c6 och steloperation mellan c6-c7, efter 7 år med svår smärta. Det var i början av maj och generellt sett var nog operationen mycket lyckad men jag genomgår fortfarande rehabilitering, dvs tränar sjukgymnastik varje dag och arbetar deltid, 75%. Nu har jag sedan en dryg vecka svår huvudvärk. Är stel som en pinne i nackregionen och tror det beror på för hög anspänning på jobbet. Är också onormalt trött efter en arbetsdag och har varit det sen jag började jobba i augusti. Har som du skrivbordsjobb och ofta stressigt på jobbet. Kan det vara orsaken till huvudvärken tror du? Skakar också som en ”symaskin” / huvudet ”hoppar” när nacken är i en viss position. Så var det även innan operationen, sannolikt pga överansträngt muskulatur. Undrar om du känner igen dessa symtom och vad du skulle råda mig till? Hur länge pågick din rehabilitering och vilken sorts övningar fick du? Hur lång tid höll du på innan du kände dig ”normal”? Min rehab har gått lite upp och ner över tiden och jag upplever att jag nu blivit sämre igen. Undrar om jag borde gå ner till 50% igen 😩.

   Gilla

   Svara
   1. Magnus Inläggets författare

    Hej!
    Jag kan inte säga att jag känner igen ”hoppandet”… tacksam för det. Stress – huvudvärk… ja det är väl ett sannolikt samband tänker jag. Även utan nackbesvär. Jag kan observera att stressiga perioder när jag inte är medveten om vad kroppen gör straffar sig. dvs axlar åker upp osv. Kan jag hitta sätt att vara medveten om kroppens spänningar även under stress så är det mindre risk för värk har jag upplevt.

    Jag hade ingen schemalagd rehab överhuvudtaget. Några enkla övningar som jag fick med mig från sjukhuset och skulle göra på egen hand. Allmänna råd om motion. Jag började jobba efter 6 veckor sjukskrivning. skulle säga att jag hade en fortsatt förbättring ett halv-år eller ännu längre. Men allt går upp och ner. Så även för mig. Jag är dock fortsatt väldigt nöjd, jobbar heltid och har god livskvalite. Lycka till framöver!

    Gilla

 25. Pia

  Tack för ditt svar! Vad skumt att du inte fick sjukgymnastik. Jag fick börja med den först efter 6 veckor och försökte jobba från vecka 7, men det gick inte alls. Efter tre dagar på jobbet var jag sängliggande igen med alla möjliga läskiga symtom.
  Tror mina långdragna besvär kan bero på att jag gick så länge med besvären innan jag sökte ”riktig vård”, dvs gick till en läkare som remitterade mig till MR-röntgen. Muskler och nerver måste ju lära sig att nacken är frisk nu och det tar väl längre tid än 6 mån. att ”omprogrammera” dem. Det kanske även är därför jag gått och fortsatt går i sjukgymnastik och arbetar deltid trots att det var 6 mån. sen op. Får fråga.
  Ja, det kan nog vara stressen och min omedvetenhet om kroppens reaktioner vid stress som utlöst huvudvärken. Det kanske också förklarar ”hoppandet”. Hur blev du ”kroppsmedveten”?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Blev ”kroppsmedveten” … Tja. Det kanske är att ta i 🙂
   Jag menar nog bara att tekniker som meditation eller viss typ av yoga eller feldenkrais eller mindfullness kan vara bra.

   Om jag hittar sätt att även i stressade stunder känna av kroppen och märka att tex axlar åker upp så har jag ju chansen att göra något åt det. Innan det blivit en värk 🙂

   Låter begripligt? Hoppas det…

   Gilla

   Svara
 26. Theo

  Hej orkade inte läsa så mkt ,….men har något liknande kanske,
  Började med stegrande nacksmärtor, under flera år, stelhet, tar dagligen oxycontin, testat övriga men passade ej med typ gaba osv,
  Gjorde MR för ett år sen.
  Visade förträngingar rotkanalerna osv men ej tillräkligt för OP, varit sjukskriven ca 1/2 år nu, men efter MR kom, det för utom smärta även andra symptom som, släpar höger ben, domningar höger arm, ostabil när jag ska gå osv , klarar kanske gå Max 100 m / dag….

  Ska på ny MR men ser ingen ljusning direkt….
  Jag skäms så mkt, klarar knappt att lämna barnen på dagis och sedan på efm hämta igen….

  Sjukvård strular hela tiden och bara en massa väntan…..
  Ångest, osv.
  Helt orkeslös…….

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   varför skämmas… och ytterligare lägga belastning på dig själv när du har så ont? Om man inte kan gå 100 meter så är det faktiskt synd om en. Inte för att den känslan är konstruktiv så… men att skämmas för att inte orka… Du är väl i behov av omtanke och stöd snarare än skam? Kanske även från dig själv mot dig själv. Var snäll med dig.

   -M

   Gilla

   Svara
 27. Theo

  Tack, men man vill ju ej vara till besvär osv…
  Men, jag skäms tyvärr….
  Vet inte hur man ska orka….
  Även om man inte gör någonting ……så finns det ju krav osv, klarar så lite…,

  Känns som ett nederlag, hela tiden, och att man är så ledsen hela tiden, och inte tar tillvara på dagarna som bara går….
  Vet inte hur man ska komma vidare känner mig låst och glömd….
  Ensam väldigt ensam…….

  Gilla

  Svara
 28. Lena Bengtsson

  Har gjort steloperation av nacken för 3 veckor sedan, operationen gjordes via nacken och använder fortfarande krage. Sökte i augusti läkare för olidliga smärtor i vänster ben, hamnade nästan direkt hos en läkare som trodde att en nerv låg i kläm. Det blev mg- röntgen och tid för operation. Aldrig tal om sjukgymnastik eller att det kunde vara något annat. Ligger nu här med både värk i nacke och ben. Operationen var helt onödig och väntar nu på ny utredning när det gäller mitt ben. Det som oroar mig nu, är vilka besvär jag kommer ha av nacken resten av livet helt i onödan. Kan ju inte heller promenera och röra mig som jag borde efter operationen.
  Får se vad som händer med både nacke och ben, men orolig är jag.

  Gilla

  Svara
 29. .Camilla

  Hej.
  Jag har degnetiva förändringar c4-c7 och forminal stenos c4-c5 diskbuktningar och diskbråck som trycker på nervrötter c5 och C7. Ska träffa neurokirurger från Uppsala imorgon, är så nervös.
  Vad ska jag fråga?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej! Ja du… Har inga rätta svar. Ta med någon som kan vara extra öron och minnas. Fråga om väntetid på op. Fråga om du kan få vänta med att bestämma dig. Fråga om prognos och risker med op. Och… Fråga hur det kan bli utan op?

   Lycka till… Din nacke låter inte rolig alls

   Gilla

   Svara
   1. .Camilla

    Jag kommer bli sämre o sämre utan op.
    Nerv fysologiska undersökning, MR och klinisk undersökning med bla reflexbortfall armbåge visar att C7 är påverkad. Har även diskbråck i C5 medelmåttig och ett litet i C6.
    De vill operera C7 och avvakta med de andra 2.

    Gilla

 30. Linda

  Hej!
  Stelopererades C5-c7 på Sahlgrenska för 5 veckor sedan. Hade haft nacksmärtor sedan juli som sedan bara blev värre. MR visade nervpåverkan med akut remiss till ortoped. Allt gick väldigt snabbt, att jag blev så mycket sämre veckan innan ville inte mina ben göra som jag ville. Ryggmärgen var påverkad. Akut operation. Hade inget val .
  Visst har har jag kvar domningar i ben o fötter, värk i händer men jag kan gå och har fått en ny start!! Tar tid för kroppen att ändra sig efter de förutsättningar man nu har. Tror att med tid o träning så kommer jag att må väldigt bra./ Linda

  Gilla

  Svara
 31. Susanna

  Hej Magnus! Tack, för att du delar med dig av dina erfarenheter! Jag har liknande besvär, som du både i nacke och rygg. Har gått med dessa i tre år och ska nu inom några månader få träffa ortoped på Spinecenter i Gbg. Är dock orolig då jag har kännsrlstörningar i ben och fot, som varit permanenta de senaste 3 veckor! Kan de komma från ryggen eller är det ev nerpåverkan från diskarna i nacken? Känns som om de jag talat med i sjukvården inte tar mina besvär på allvar eller så är det normala inte så allvarliga besvär som hör till!
  Har du erfarenhet av dessa besvär?
  Mvh Susanna

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej! Så klart du känner oro. Skulle jag också göra. Jag är ju inte medicinskt utbildad så jag vet inte mer än du vad orsaken till dina problem är. Kan du så beskriver du sakligt dina symptom och hur det påverkar dig. Skulle förvåna om du inte blir tagen på allvar då… Däremot har ju medicinare och kirurger kanske inget direkt fokus på att dämpa oro… Inte mer än med fakta. Det är ju inte deras jobb.

   Gilla

   Svara
   1. Magnus Inläggets författare

    (slank iväg. Sry)

    Jag önskar dig verkligen lycka till. Ett tips kan vara att ta med sig någon när du besöker spine center.
    En bra sjukgymnast borde kunna göra en första utredning om det du känner i benen.

    Igen, lycka till och hoppas det vänder

    Magnus

    Gilla

 32. helena Angvik

  Tack, för din goda beskrivning Magnus och engagerade svar på frågor!
  Jag ska göra en magnetröntgen i övermorgon. Vet att jag har pålagringar sedan tidigare. Har krockat med en hjort för 7 år sedan. Efter många år med svår livssituation har jag blivit akut sämre. Vaknar med sprängvärk i nacke och huvud nästan varje natt. Hoppas röntgen ger bra förklaring till mina besvär. Skulle nog gärna opereras då.
  Vänliga Hälsningar!
  Helena

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Tack för det Helena! Jag hoppas verkligen att du hittar en väg till bättre hälsa… Det låter som en mycket jobbig situation…

   Mvh,
   M

   Gilla

   Svara
 33. kao

  Slätröntgen och MR är klara och visar en massa elände både i nacke och ländrygg som plågat mej i åratal. Råkade ut för en olycka 1997 på jobbet (inom sjukvården). Opererat axlarna X4, handen och ena knäet sen dess. Inte fått arbetsplatsolycka godkänd. Trots att jag bara var lite över 40 år då det hände så kallades det degenerativa skador, trots att jag aldrig hade haft ortopediska problem innan.

  Nu har jag haft 4 olika AT-läkare de sista 2½ åren. Den första tog bort min värkmedicin och de övriga följde efter och gjorde likadant. Är sjukpensionerad sen flera år men nu har mina smärtor blivit olidliga och jag har suttit hemma och häckat dessa år. Även på sommaren. Min livskvalitet är noll. Smärtan är förlamande. Men det har inte bekymrat dessa läkare eller deras mentor…..trots det röntgen visar.

  AT-läkarna har försökt behandla mej för ångest, depression etc, vilket inte har hjälpt ett dugg. Märkligt att de försöker bota symptomen i.st.f orsakerna till att jag känner mej låg och trött.

  Ska till ortopeden i morgon (28/9-15) och det är min sista chans att få ordning på det här en gång för alla.

  Tack för en jättebra blogg! Nu känner jag mej stärkt inför en eventuell operation 🙂

  kao

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Om det stärker dig är jag glad. Jag kan inte förstå varför du möts av detta? Kan det finnas könsdiskriminering och hade jag också blivit behandlad för ångest och depression istället för min fysiska skada om jag varit kvinna?

   Jag skulle mer än gärna låna ut de ord jag använde som ledde till remiss och röntgen och operation. Även om jag så klart menar att du ska bli sedd som du är med de ord du har och ffa med de röntgenplåtar du har. Det är ju helt självklart att man blir deprimerad och trött av svår värk. Har man verkligen så dålig koll på forskningen om detta hos dem du mött??

   Jag hoppas att du får komma till ortoped och bli mött av någon som kan och vill hjälpa. Jag tror dock inte att det är en sista chans. Man måste tänka att de alltid finns chanser. Kanske inte att få ordning på det en gång för alla, men att livskvaliteten ska öka??

   Lycka till imorgon!!
   Magnus

   Gilla

   Svara
   1. kao

    Tack.

    Jag har förberett lite. Bytt vårdcentral. Jobbigt att byta läkare så ofta. Det är ju inte jag som har bytt ut dem, de har gått ut på AT-tjänstgöring. Det är viktigt att påpeka även för nästa doktor. Senaste AT-läkaren tyckte jag skulle fortsätta hos en viss doktor på VC. Men jag begrep att det var hennes mentor – och då är det ju värdelöst. Det är ju han som har gett dem vissa direktiv – en person som jag aldrig har träffat.
    Nu har jag listat mej hos en läkare i 50-årsåldern. Tror det är rätt för mej. Dit ska jag 16/10, så han kommer få svaren från ortopeden. Annars vet jag inte vad jag ska göra för att förbättra min situation och bli av med denna jäkla värk.
    😉

    Kao

    Gilla

 34. anki

  Hej! Ja det låter jobbigt alltihop för dig,men hoppas det löser sig. Själv så är jag först opererad för gallsten, hade giftstruma sen. och är opererad för tjocktarmscancer,hade jobbigt att gå, gjorde sen en bentätsmätning,och då hade jag benskörhet..men är nu 60+ så det kanske ej är konstigt..? Har C5-C6 Delhydrerad höjdreducerad disk.måttlig generell bakre diskprotrusion oblitererar anteriora likvorrum är rymliga.
  L4-L5 ingen påvisbar lumbal ledatros. Ingen spinal eller foramineral stenos.Har själv ont i nacken, har ont i ländryggen, svag i benen…blir ofta trött när jag är ute, måste sitta på en bänk…

  Gilla

  Svara
  1. kao

   Jag kan inte gå mer än 100 meter innan jag måste sätta mej ner. Värken överrumplar mej fullständigt – och i armarna/händerna tappar jag känseln totalt så fort jag bär på något så lätt som endast ‘en liter mjölk’. Att t.ex dammsuga i min lilla etta är bland det värsta, samt att diska (då jag ju står stilla, vilket inte heller är bra). När jag sover vaknar jag av att armarna är bortdomnade.

   Gilla

   Svara
 35. anki

  Ja, det låter jättejobbigt..och du är ju i alla fall yngre än mig, skall ej behöva ha sådana besvär….skulle du gå igenom någon mer operation?
  Ja själv städade jag häromdagen, och det var jättejobbigt att damsuga,
  har ju en 3: a…hade anlitat städfirma ett tag, men det blev för dyrt…
  skall nu till läkaren imorgon, får se ifall jag någon annan behandling för
  benskörheten…?

  Gilla

  Svara
 36. David

  Hej! Lider sedan väldigt länge av kraftig värk i nacke och huvud. Värken börjar på 2-3 en bra dag och slutar vid mitten på dagen vid 7 en sämre dag. Ibland uppe i 8. Är extremt trött, trots god nattsömn, och måste sova flera ggr under dagen för att orka med att existera. Fick Tramadol på test och det gav mig livet tillbaka. Men fick det inte mer, då det är beroendeframkallande. Detta var när jag var på väg att krascha totalt… slutade med sjukskrivning då jag ej fick något mer smärtstillande, alvedon och voltaren hjälper minimalt och ger mig kraftigt illamående. Fick en bra läkare som började prova olika saker… bl.a lättare morfin, 2 ggr om dagen. Hjälpte och jag kände hopp.. men fick en ny läkare som gav mig 2 min och menade på att man blir morfinist av det. Så nu får jag bara Venlafaxin som ska ”modulera” smärta… hjälper inte ett dyft mot smärta, men visst man blir mindre deppig. Fick ny akutidet för jag står inte ut med smärtan… fick en utskällning och alvedon utskrivet. Har försökt en massa alternativa behandlingar men hjälper inte…. börjar få panik. Svår smärta och narkolepsilikande trötthet… och jag får alvedon.
  Min nacke:

  Han har s k block-kotor mellan C3-C4 och mellan C5-C6. Omfattar såväl diskplan som ledapparat. Diskarna C4-C5 och C6-C7 är sekundärt kraftigt degenererade med stora spondylospålagringar och i nivå C4-C5 ses även ossös förträngning av foramina bilateralt. Thorakal kyfos, ganska flack, som sträcker sig ned i ländryggen. Generellt lätt spondylos thorakalt. 6kortor m llumbalt utseende, alla normalhöga. Bäcken och SI-leder är u a

  Finns det några råd??? Förstår er omgivning hur sjukt tufft det är att vara trött och ha svår värk hela tiden??

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   David. Inte vet jag men… Smärtstillande är uppfunnet för att lindra… Smärta. Eller? Minns min doktor. Jag var mot tramadol just för att det är beroendeframkallande. Men som han sa.. Ibland är det det mindre dåliga alternativet.

   Råd till dig??

   Ja… Ta med någon som orkar fightas för dig när du besöker doktorn. Be att bli remissad för undersökning om op. kan hjälpa dig. Och ge inte upp… Kronisk svår värk är tung att bära..

   M

   Gilla

   Svara
   1. David

    Tack för ditt svar, Magnus! Känns som det saknas ett forum för folk som har svåra nack och rygg smärtor och inte får någon vettig hjälp! Om någon vill mailväxla lite ang. sina rygg och nackproblem och hur du/ni blivit bemöta så får ni gärna kontakta mig på davidptrs@yahoo.se! Så kanske vi kan bli starkare tillsammans.

    //David

    Gilla

 37. Åsa

  Hej

  Tack för din intressanta berättelse. Blev du någonsin föreslagen injektion av cortison eller liknande för att häva nervrotspåverkan, eller har någon annan som läser detta någon erfarenhet?

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej Åsa!
   Nej, jag blev aldrig föreslagen kortison… Är lite fundersam hur det skulle kunna funka ifall nerverna blir klämda mellan kotorna? Fast det kanske inte skadar att prova heller 🙂

   Gilla

   Svara
 38. Veronica

  Intressant läsning! Det har nu gått några år, hoppas du fortf har det bra med nacken. Ska opereras i nacken på neurokirurgen i Lund den 3 Mars och är självklart lite nervös. Har op för 2 diskbråck i ländryggen för många år sedan som kommit tillbaka igen och blivit kroniska samt kotförskjutning. Tackat nej två ggr till stelop där. Har även ett diskbråck sen flera år i bröstryggen. Har sen flera år 2 diskbråck i nacken med nervrotspåverkan och förträngning och artros i hela nacke och bröstrygg….puh vad mycket det lät nu….. Sista 3 åren har jag knappt sovit en natt utan att huvudvärken tvingar upp mig. Det spränger och värker i nacke/ huvud och armarna domnar helt. Händerna fung inte. När jag satt mig upp och försöker ta mobilen dör att kolla klockan el tar vatten…det går knappt för händer lyder inte. När jag reser mig hasar jaf fötterna…dom är svåra att förflytta. Armarna börjar släppa den där sockerdrickskänslan…som dom varit i kläm….det gör jätte ont inne i armarna…när jag hasat mig ut i badrummet och ser mig i spegeln…då hänger ena ögat och jag ser ut som jag fått en stroke…..ögonen är oxå rödsprängda….. Alternativ till sömn resten av natten är sittande i soffan….kan inte ligga ner…. Hade du problem nattetid? Jag har inte så här på dagarna. Bara när jag kör bil samt ljudliga smällanden från nacken ibland när jag vrider på huvudet men funkar annars utom att jag är fumlig och har ingen fingertoppskänsla längre… Blir nu op bakifrån i nacken och dom sja ta bort lite artros på flera kotor samt diskbråcken. Var på VC igår för att få nåt smärtstillande och läkaren tittar på mig och säger ”-Du är våglig…jag skulle aldrig våga mig på en sån operation…” Känns ju tryggt att höra sånt tre veckor innan… Det ger mig styrka ialkafall att läsa vad ni andra har gått igenom. Jag kommer att kika in här fler gånger. Må så gott alla

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej… Ja vad säger man? Mycket nu? Iaf, hoppas op hjälper. Låter mer som en annan situation med tanke på att du ska göra en operation bakgrund. Jag har det bra, även några år efter. Senaste tiden har jag varit duktig på gym och det har ytterligare höjt nivån.

   Jag önskar dig lycka till med operationen och hälsan!!!

   Gilla

   Svara
 39. Carina

  Hej Magnus och alla ni andra.
  Hittade denna blogg just nu. Ca en vecka innan min operation. Den 3 mars ska jag opereras på spinecenter i Göteborg. jag har ett stort diskbråck , tror det var mellan 5&6 halskotor, med förträngning på ryggmärgen och fått något som var signalförändringar. Det var inte bra. Operation var enda alternativet sa läkarna.
  Jag vill inte alls opereras. Har så dålig erfarenhet av tidigare sjukhusbehandlingar, dels vid födseln av mina tvillingar.
  Min trötthet och värk har jag haft i flera år. styrketränade en del , mina axlar och det höll mig i trim ganska ok. Men senaste året har jobbet, heltid, tagit all min energi. Sökt vård på vårdcentral, men samma svar som någon nämnt innan, ta värktabletter och gnäll inte. Stod på mig och fick en MR trots att läkaren sa, det gör vi inte redan , man ska ha haft besvär längre tid……. Jag blir så besviken.
  Operationen ska gå till så att de går in från sidan på halsen och tar bort disken och sätter dit en titanplatta. Har talat med läkarna på telefon och träffat en i Lund. De gör vad de kan för att lugna mig, men just nu börjar jag bli super nervös.

  Startade ni upp en sida om detta eller är det bara denna bloggtorka för att jag fick skriva av mig :/.
  Carina

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej Carina. Naturligt att bli nervös tänker jag. Stor op. Jag startade denna blogg av lite olika orsaker. Främst för att dela information och erfarenheter eftersom jag inför min egen operation inte hittade så mycket information som jag ville. Lycka till med din resa mot bättre hälsa!
   Magnus

   Gilla

   Svara
  2. David

   Sjukvården är en rysk roulette. Har hållit på och kämpa för hjälp så länge… men tills slut orkade jag inte längre och jag kraschade totalt. Har större delen av mina halskotor i ett sammanväxt block och 2 kotor som funkar samt rund rygg. Skapar enorm belastning på på övre delen av kroppen… och dessutom gör det att endast lite stress skapar väldigt mycket smärta. Innan jag kraschade fick jag bara alvedon av läkaren.

   Nu har jag lärt mig att tjata och tjata och att aldrig underdriva smärtan eller andra problem, snarare tvärtom. Nu äntligen börjar de fatta. Är nu sjukskriven sedan snart 6 mån. Hoppas din operation blir en succé! 😀

   Gilla

   Svara
 40. Anne-Marie

  Är i en kiknande situation som du var i. Har bestämt mig för att godta erbjudande om operation och väntar nu på tid. Sattes på dubbel förtur så jag hoppas få detta gjort innan sommaren. Känns skönt att läsa om folk som varit i samma situation och fått livskvaliteten tillbaka. Har jobbat heltid fram till för någon vecka sen efter att ha fått mina problem 2009. Håller på att landa i situationen och ta hand om mig själv inför det som väntar. Tack för att du delat med dig😊

  Gilla

  Svara
 41. Peter Witt

  Hej Magnus,

  Kul att du är bättre!
  Jag har liten utbuckning C-5 C-6 och har haft små problem i flera år med nackspärr, stel i nacken och det har löst sig med hjälp av kiropraktor. men för sex veckor sedan så gymmade jag och körde en tricepsövning och det brände till i nacken och tänkte som vanligt att det skulle gå över som vanligt med lite hjälp från kiropraktorn, men denna gång tog smärtan över och jag hamnade på akuten för jag kunde inte stå ut med smärtan dock inte i nacken utan mest kraftig värk i överarmen, skulderblad, bakom armhålan mot ryggen. Sjukgymnasten säger att det är nervpåverkan från nacken som ställer till det.

  Min fråga är om det här är något du har upplevt när du hade problem?

  vill helst vara anonym, hoppas det inte gör något?

  med vänlig hälsning

  Peter

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej Peter,

   Visst känner jag igen det. Perifer smärta lr kittlande känsla i fingrarna, arm, skuldra.. Jag tror att alla som får nervrotspåverkan pga för trångt mellan kotorna har upplevt det. Hoppas det löser sig utan operation
   Mvh Magnus

   Gilla

   Svara
 42. Helena

  Vant tack för att du delat med dig av dina erfarenheter och din historia. Jag står inför valet om op eller inte just nu men med tanke på att det verkar bli allt sämre mellan MR och i min symtom bild lutar det åt op i sommar. Har nervinklämningar och tryck mot ryggmärg C5-7 vilket gett påverkan i hela vänster sida under ett par år från nacke ut i arm o hand samt i vänster ben. Givetvis är valet inte lätt men det känns hoppfullare efter att ha läst din berättelse! Hoppas på att du fortsatt må bättre och njuter en smärtfri vardag!
  Återigen varmt tack!
  Helena

  Gilla

  Svara
  1. Magnus Inläggets författare

   Hej Helena,

   Tack själv, det var så lite. Känns gott att läsa att du tyckte att det gav nåt att läsa min historia 🙂
   Och jo, jag har en i princip smärtfri vardag.

   mvh, Magnus

   Gilla

   Svara
 43. Per

  Hallå Magnus,
  tack för allt ditt jobb med denna bloggen.

  Jag har inte mycket tillit till vår sjukvård längre. Allt började för kanske 10 år sedan. Då fick jag mitt första diskbråck i den klassiska ländryggen. Jag visste inte vad det var men det var en helvetes smärta. Jag var precis på gång att börja på ett nytt arbete och gick aldrig till doktorn, så jag bet ihop och jobbade på. Ville inte inleda mitt nya jobb med sjukskrivning.

  Med tiden blev det bättre och jag tränade rätt mycket. Hade dock alltid ont, och kände att något var fel. Några år senare kom diskbråck nummer två i ländryggen. Började som ett molande och när disken brast kom en ännu mer intensiv smärta. Kunde inte röra mig över huvud taget. Åkte ambulans till Akuten i Helsingborg där jag låg en en hel dag och blev iproppad smärtstillande. Blev nekad MR där och av ytterligare fyra läkare efter det det innan jag till slut fick den.

  Nu har jag även fått en diskbuktning på halsryggen som besvärar mig. Vänster C6 roten. Vad ska man göra? Vi halkade med ett tungt ekskåp när vi skulle lasta av auktionsgods som jag räddade från att slås i marken, vilket resulterade att det högg till i nacken. Har haft smärta sedan dess.

  Jag har haft värk hela mina barns uppväxt, och precis när jag genom träning började återfå mitt vanliga liv så kommer nacken också.

  Jag har ett tungt arbete inom auktionsbranchen och har kört hårt i 20 år. Det har gett skadorna, men AFA säger att jag lika gärna kan ha skadat mig på fritiden.

  Läkaren säger att jag ska byta jobb, men det är inte helt enkelt. Då måste jag omskola mig. Det måste väl finnas någon hjälp man kan få? Varför är man annars försäkrad via sitt arbete när de bara nonchalerar en.

  Känns som man sitter fast i en fälla. Ursäkta för långt inlägg.

  Per

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s